Sınırlardan Sınırsız İşleyiş

Globalleşen dünyada, rekabette pozitif bir pozisyon almanın başlıca unsuru olan; ekipman, hammadde ve yarı mamule hızlı ulaşımın sağlanması, üretimin ise deniz aşırı ülkeler de dahi olmak üzere geniş bir pazara yaygınlaştırılmasını temin eden, profesyonel çözüm paketlerimizle, hedefe ulaşma süresini kısaltarak, katma değer oluşumuna doğrudan katkı sağlıyoruz.

İthalat ve ihracat prosedürünü karmaşadan arındırılmış, amaca hizmet eden işleyiş ve anlayışla ülkelerin sınırlarını yaklaştıran tüm uluslararası faaliyetlerin sektörel tecrübe ve profesyonel anlayışla yapılması gerekir. Profesyonel ekibimizin bu husustaki şeffaf işleyişi ile hem bilgilendirici hem de yönlendirici olarak işin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Üretilenin doğru fiyatla Pazar bulmasını temin eden profesyonel kadromuzla, rekabetteki dezavantajların da ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.


İthalat

İşletmelerin ihtiyacı olan donanım, hammadde, yarı mamul ve mamulü hızlı ve en ekonomik yoldan temin edip; ithalat işlemlerinin tamamlanıp deponuza teslimi sağlanarak hem zaman hem de maliyet avantajı sağlamaktayız. İthalata konu ürünle ilgili destek ve vergi avantajlarının sektörel tecrübe ile en verimli şekilde kullanılması da ayrıca işletmelere ilave avantaj sağlamaktadır.

İhracat

Ürünlerinizin uluslararası pazarda satışa sunulması için gereken hazırlıkların yapılması, hazır hale gelen ürünlerin küresel pazarda alıcılar ile buluşmasının sağlanması ve satışının yapılması için uzman kadromuz ile çalışıyoruz. Ürünlerinizin yurtdışı pazarlarda satışını kolaylaştıracak tüm devlet teşvik ve kredileri için gereken proje yazılımını ve takibini yapıyoruz.