Yeni fabrika kurulumunda veya mevcut fabrikanızın revizyonu; için gerek şartların araştırılıp darboğazları gidererek verimli iş akışlarının oluşturulması.

Mevcut işletmeler için; iş zaman etüdü yapılarak fiziki şartların iyileştirilmesi, iş akış şemalarındaki darboğazların giderilmesi, iş akışlarındaki kontrol mekanizmaların oluşturularak hata ve unutmaların engellenmesi, ERP programlarının işletme bünyesine adaptasyonu, pazarlama departmanının üretim ile entegrasyonunun sağlanması CRM programlarının işletme bünyesine adaptasyonu, işletme sahiplerinin ihtiyacı olan patron ekranlarının ve raporlarının hazırlanması, endüstri 4.0 a geçiş için fabrikanın hazırlanması, ihtiyaç duyulan yeni ürünlerin ar-ge çalışmalarının yapılması, işletmenin büyümesi ve yatırımlarının daha hızlı yapılanması için devlet teşviklerinin araştırılması proje yazılımı ve takibi.

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning: Kurumsal Kaynak Planlama) bir işletmenin merkezi sinir sistemi görevini görür. Nasıl ki insan vücudundaki duyu organları algıladıkları duyuları beyne gönderir ve beyin bu verilerle belli kararlar alır ve harekete geçer, işte işletmenin tüm birimlerini ve ekosistemini kapsayan bir ERP farklı birimlerdeki çalışanların her birinin kendi işine ait operasyonları yönetebildiği, ancak verinin baştan sona organizasyon bütününde aktığı ve bu sayede bir birimde oluşan bilginin diğer birimlerce verimli şekilde erişilip kullanılabildiği ve yöneticilerin geleceğe ilişkin tahminler yapıp karar vermesini kolaylaştıran raporlara dönüştüğü bilgi sistemidir.

CRM

CRM (Customer Relationship Management: Müşteri İlişkileri Yönetimi), işletmenizin potansiyel ve reel satış aktivitelerini, pazarlama programlarını ve servis destek operasyonlarını etkin ve verimli bir biçimde yönetmenizi sağlar. Müşterinizi tanımak sizin için önemlidir. CRM, işletmeniz ile müşteriniz arasında ilişkiyi derinleştirmeyi hedefler. Müşterilerinizin karlılığını ve müşteri memnuniyetini gerçek zamanlı olarak ölçmenizi sağlar. CRM, satış, pazarlama ve servis analiz ve raporları sayesinde işletmenizin performansını net bir biçimde ölçebilir, müşterilerinizi, pazarlama, satış ve servis etkinliklerinizi tek bir açıdan değil her açıdan değerlendirebilir, yapılması gereken değişiklikleri kolaylıkla görebilir, hızlı kararlar alır ve uygulamaya koyarsınız.

Endüstri 4.0

Üretim hatlarınızdan otomatik veriler toplayın, raporlayın, analiz edin, yapay zeka ile arızalar daha oluşmadan fark edin, ERP sisteminize entegre edin ve dijital dönüşümü tamamlayın.

Hataları üretim sırasında engelleyin, test ve kalite kontrol süreçlerini basitleştirin, tamir ve ürün reddi kayıplarının önüne geçin.

Endüstri 4.0

Darboğaz

İşletmeniz iş akışları sırasında oluşan yönetimsel ve imalat aşamasından oluşan dar boğazların tespiti bu sorunların ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeler ve yatırımların raporlanarak işletmelerin daha verimli çalışmaları sağlanır.

Teşvik ve Krediler

İşletmelerin yapacakları yatırımlar için ihtiyaç duydukları kaynaklar için devlet teşvik ve kredilerinin araştırılarak işletmelere en uygun projelere başvuru dosyaları hazırlanır takip edilip sonuçlandırılır.