Destek Programları

Firmaların yatırım ve ihtiyaçlarına uygun olarak teşvik yol haritasının kısa ve orta vadeli oluşturulması,

Türkiye’deki tüm devlet desteği ve teşvikler içinden en uygun olanların seçilerek, firmaların bu alanlarda maksimum faydaya yönlendirilmesi,

Proje ve/veya çağrı bazlı teşviklerde firmalar için proje hazırlama, hizmetlerini yetkili kobi danışmanlarımız aracılığıyla vermekteyiz.

TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri

Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.

KOSGEB Destekleri

Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler öncelikli olmak üzere destek sağlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Yurtiçi-yurtdışı fuar desteği, çevre maliyetleri destek programı, turquality desteği, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteği, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, yurtdışı birim marka ve tanıtım faaliyetleri desteği, tasarım desteği, döviz kazandırıcı hizmet ticareti desteği...

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma sürecinin hızlandırılması ve kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Ar-ge merkezi desteği, san-tez programı, tekno yatırım programı destekleri...

Yatırım Teşvik Desteği

Yeni yapacağınız yatırımlarınız için, devletin sağladığı imkânlarla, gümrük vergisi, KDV, gelir vergisi vb. konularda vergi muafiyetleri konusunda devletten yatırımınıza destek sağlanmaktadır.